WOLONTARIAT

Fundacja Kamila Maćkowiaka – zbliża … ludzi.

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Jeżeli jesteś osobą energiczną, kreatywną, lubisz i potrafisz pracować w grupie i chcesz przeżyć fajną przygodę – zostań wolontariuszem Fundacji Kamila Maćkowiaka.
Aktualnie poszukujemy osób, które chętnie pomogą nam przy:

a) roznoszeniu ulotek;
b) obsłudze biura;
c) obsłudze spektaklu;
d) tworzeniu oprawy graficznej;
e) fotografii

Organizujemy cykliczne spotkania wolontariatu, na których wspólnie ustalamy najbliższe działania. Każda zainteresowana współpracą z nami osoba ma prawo decydować, w jakiej dziedzinie chce nam pomóc.

Dołącz do wolontariatu Fundacji Kamila Maćkowiaka, wysyłając swoje zgłoszenie na adres  j.dutkowska@fundacjamackowiaka.org

Osoby zainteresowane prosimy również o kontakt na naszym profilu na Facebook’u »

„…Możesz być mężczyzną, możesz być kobietą…” – Panowie mile widziani.


Back to Top